El Dia de la Dona treballadora: cada 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona treballadora. I ens fem ressò que, CONTRA LA VISIÓ
GENERALMENT MASCULINITZADA DELS PROCESSOS MIGRATORIS, les dades de l’INE demostren que, des del 2009, les
migracions femenines superen a les masculines any rere any. Cal posar el paper de la dona en els processos migratoris en un primer
pla, tant pel seu paper en la sustentació de les tasques reproductives i de cura en contextos migratoris informals, com per la seva
condició d’agent principal d’aquest procés.