Compres Antiracistes és un projecte que va sorgir arrel de la crisis sanitària, laboral i social provocada per la COVID-19. Durant aquest any de pandèmia, molta gent ha vist afectada la seva situació familiar, laboral i social, essent les persones migrades en situació irregular administrativa un col·lectiu especialment…

L’objectiu del projecte MSJ és facilitar la tasca dels diferents serveis, amb intervencions de mediació amb el Consolat del Marroc a Girona (donat que la majoria dels joves són del Marroc), i amb l’objectiu de trencar la barrera existent entre administracions per agilitzar els tràmits dels passaports i,…