Després del colonialisme, amb el qual Europa es va enriquir a base d’explotar les riqueses d’altres llocs del món, després de traçar fronteres que corresponen a interessos colonials, després de generar una relació jeràrquica i de dependència amb els països colonitzats, Europa tanca les seves fronteres exteriors, impedint l’accés a les persones que fugen de la misèria, de la guerra, moltes vegades provocades per interessos geopolítics dels països centrals del capitalisme.

El resultat de les polítiques de l'”Europa fortalesa” és la mort de milers de persones a la Mediterrània. La xifra de morts augmenta dia rere dia i converteixen les seves aigües en una autèntica fossa comuna on han perdut la vida més de 30.000 persones des de l’any 2000, i sempre, com a resultat d’unes polítiques migratòries i de control de fronteres com lleis d’estrangeria i CIE’s, que podem catalogar de genocides. Davant d’aquesta crisi humanitària ─la més important a Europa des del final de la II Guerra Mundial─, les institucions europees i els estats membres no tan sols no han sabut respondre amb celeritat, sinó que ho han fet en una línia oposada a allò que exigim des de la gran majoria d’entitats socials, organitzacions no governamentals i moviments socials.

Des de la Plataforma Girona Acull ens volem sumar a les lluites pels drets d’aquelles persones que han de deixar els seus països d’origen, sense fer distinció entre persona migrant i persona refugiada: totes elles es veuen obligades a abandonar el seu país, sigui per salvar la vida que una guerra o una persecució ha posat en perill, sigui per fugir d’una situació econòmica insostenible que també posa en perill la seva subsistència.

Alhora, rebutgem frontalment les actuals polítiques europees i estatals d’externalització i control de fronteres, de retenció i expulsió de persones, d’intervenció militar exterior, exemplaritzades en l’acord de la Unió Europea amb Turquia del 18 de març de 2016, així com tantes altres que responen més a discursos de l’extrema dreta i a interessos electoralistes que no pas als valors universals de solidaritat, igualtat de tracte i respecte pels drets humans, que la UE suposadament defensa. És per aquest motiu, i perquè ens oposem que se segueixi legitimant aquest genocidi migratori, que la Plataforma Girona Acull exigeix a la UE i als estats membres que:

  • S’elimini l’agència FRONTEX i es facilitin vies legals d’accés a la UE per a totes aquelles persones que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat i la vida de les quals corre perill.
  • S’elabori i s’apliqui un sistema Europeu Comú d’Asil que estableixi uns drets i procediments unificats per a tots els països d’acollida.
  • Es treballi cap a una ampliació del concepte de persona refugiada que inclogui també totes aquelles persones que es troben en una situació de greu vulnerabilitat per motius econòmics i socials, fent-los extensius els drets i garantint-los un procediment d’acollida digne.
  • Acabin amb la hipocresia de les polítiques d’externalització de fronteres de la UE, que tenen com a objectiu traslladar el drama migratori a tercers països a canvi d’acords econòmics i comercials, arribant a l’extrem de subvencionar centres de detenció en tercers països amb fons destinats a la cooperació , així com altres pràctiques repressives.
  • Canviïn les actuals polítiques europees d’intervenció militar a tercers països per unes polítiques de resolució de conflictes basades en el diàleg entre les parts implicades, evitant així la massacre de milers de persones innocents.
  • Acabin amb el comerç d’armes del qual es beneficien molts estats europeus, com l’espanyol, i que només contribueixen a alimentar conflictes armats on la violació de drets humans és una pràctica constant.
  • Garanteixin que ni l’acció exterior ni els fons de cooperació europeus a tercers països s’instrumentalitzaran a favor dels propis governs europeus o de governants sense escrúpols. És imprescindible assegurar que aquests fons donaran resposta a les necessitats reals dels països d’origen, evitant així èxodes obligats de poblacions per causes econòmiques.
  • Es derogui o s’elimini l’acord de la Unió Europea amb Turquia del 18 de març.

La participació en els afers públics és un dret i un deure que cal exercir. Apel·lem la ciutadania a posicionar-se i a mobilitzar-se per assolir aquests objectius i per totes aquelles qüestions que generen injustícies i vulneren els drets humans, tant a Catalunya com més enllà. I fem una crida molt especial a la gent de les terres gironines a exigir que l’adhesió a la Xarxa de Municipis Acollidors (XMA) representi un compromís real traduït en mesures concretes, urgents i verificables d’acollida i de protecció a la igualtat de drets.

Per una Europa d’acollida i respectuosa amb els drets humans

Per unes terres gironines acollidores i solidàries